Dom, ktory? vám zostane v rukách

Vydáno: 12. 1. 2012

Výstup ke stažení  (0.67 MB)  | Stáhnout fotogalerii


Moj Dom 2011 november-december: Mäkké tvary, oblúčiky ostení, farby zeme, drobné plastiky a oku lahodiace maľby umelca, ktory? sa viac či menej skry?va v každom z nás. Tieto obrázky sa mi vynárajú v mysli, keď sa snažím hľadať tie správne slová, ktory?mi by sa dal popísať slameny? dom. Nikdy som v interiéri takéhoto domu nezotrvala dlhší čas, ale každá, aj keď len krátka chvíľa strávená v ňom mi len potvrdila to, čo som vnímala pri pohľade na obrázky z rôznych realizácií domov zo slamy a hliny.

Vyrástol zo zeme

Ťažko povedať či je to len trend, ekonomické aspekty, pud sebazáchovy alebo kombinácia všetkého dohromady, čo núti čoraz viac a viac ľudí zamy?šľať sa nad ekológiou nie len z globálneho hľadiska, ale aj nad ty?m čo krajine navôkol prináša a berie každy? osobne. Táto túžba zmeniť boj s prírodou na spolužitie, preniká aj do stavebníctva a prináša staronové postupy, ktoré dnes možno mnohy?ch prekvapia, ale pred sto rokmi boli v niektory?ch krajinách sveta bežnou praxou. Medzi také patrí aj stavba domu zo slamy. Je len prirodzené, že prvé slamené domy vyrástli z nekonečny?ch obilny?ch lánov Nebrasky. Odštartoval to koncom 19. storočia objav strojov na lisovanie slamy. Dodnes stoja vyše sto ročné domy, v ktory?ch má slama nie len tepelno-izolačnú ale aj nosnú funkciu. Podľa krajiny pôvodu sa taky?to spôsob vy?stavby zo slameny?ch balíkov nazy?va Nebraska. Koncom 20. storočia zažíva v Amerike stavania zo slamy svoju renesanciu a postupne sa propagácia tohoto ekologického spôsobu vy?stavby dostáva aj na ďalšie kontinenty. Dnes už sa slamené domy stavajú takmer po celom svete a to nie len svojpomocne, ale existujú aj firmy, ktoré majú stavanie z balíkov slamy zahrnuté vo svojej podnikateľskej činnosti. Ani na Slovensku sme sa našťastie neubránili a propagátori slameného staviteľstva začínajú pomaly, priam nebadane, dláždiť cestičku poznania a učiť ľudí ako stavať zo slamy.

Čo o slame viete a čo sa dozviete

Slama je odpad z poľnohospodárskej činnosti, využívany? v našich zemepisny?ch šírkach prevažne ako podstieľka pre dobytok. Pomaly podlieha hnitiu a preto sa v ekologickom poľnohospodárstve používa ako zaorávka na skyprenie pôdy. V Európe bola používaná ako strešná krytina alebo sa pridávala k hline na vylepšenie jej stavebno-technicky?ch vlastností. To o nej vieme. Okrem toho, sa ale po zlisovaní na objemovú hmotnosť 90 kg/m3  a viac, môže stať stavebny?m materiálom, ktory? má tepelno-izolačné vlastnosti porovnateľné s priemyselne vyrábany?mi izoláciami, dokáže plniť aj statickú funkciu, má vy?borné zvukovoizolačné vlastnosti a podľa posledny?ch požiarnych skúšok, ktoré sa konali v Čechách a platia pre všetky krajiny EU, má v konštrukcii aj dostatočnú požiarnu odolnosť. Domy izolované pomocou slameny?ch balíkov môžu dosiahnuť dobry? nízkoenergeticky? štandard , no pre pasívny štandard, čo po „Slovensky“ znamená energetickú triedu „A“, treba balíky zvyčajne ešte dotepliť, napríklad aj inou difúzne otvorenou izoláciou. Nezanedbateľnou vlastnosťou slamy je, že ide o každoročne sa obnovujúcu surovinu, ktorá je bežne dostupná a po použití sa dá bez problémov vrátiť do kolobehu prírody. Obilie počas svojho rastu viaže CO2  a to v podstatne väčšom množstve než sa vyprodukuje pri balíkovaní slamy a preprave materiálu na stavbu. Preto môžu slamené domy vo veľkej miere vylepšiť bilanciu tvorby CO2 v stavebníctve. Slama sa radí medzi trvale obnoviteľné stavebniny a to vo väčšej miere ako drevo. Je lacná a veľmi vhodná pre svojpomocnú vy?stavbu, čo tiež znižuje celkové náklady stavby. Pre všetky?ch zúčastneny?ch je samotná vy?stavba domu zážitkom, príležitosťou k utužovaniu vzťahov a po dokončení sa dom, vzhľadom na citové väzby, stáva takmer nepredajny?m. Na každej jeho stene budete navždy vnímať dotyk svojich prstov a v každom umeleckom detaile (na slamenom dome ich môže byť vďaka technológii a použity?m materiálom veľa) kúsok seba.

Slama vzbudzuje obavy

Oheň

Predstava šľahajúcich plameňov z obrovského stohu za dedinou pochopiteľne vzbudzuje nedôveru v slamu ako stavebny? materiál. Slama naozaj horí parádne, ale len v prípade, že je voľne uložená. Pokiaľ je stlačená v balíku, kam sa nedostáva kyslík, tak len tlie. Pokiaľ sú balíky v stene ešte aj z obidvoch strán omietnuté, dokáže takáto konštrukcia, podľa posledny?ch požiarnych skúšok, odolávať ohňu viac ako sto minút. Požadovaná odolnosť steny dvojpodlažného rodinného domu proti ohňu je 45 min. To znamená, že omietnutá stena zo slameny?ch balíkov bez problémov vyhovie požiadavkám projektu požiarnej odolnosti. Nebezpečenstvo požiaru ale hrozí počas stavby, keď z nedokončenej steny trčia jednotlivé steblá a slama je roztrúsená všade okolo. Vtedy je veľmi dôležité dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, aby ste nevyhoreli ešte skôr jako uvidíte svoj novy? dom v plnej kráse.

Myši a iná háveď

Ak vás desí, že budete mať plné steny rôznych spoluby?vajúcich, môžem vás hneď upokojiť. Slama nie je potrava. Všetko, čo v nej bolo jedlé pre myši a chrobáčiky, je už dávno preč. Teoreticky by slameny? balík mohol byť pre ne príjemny?m ubytovaním, ale problém je v tom, že balíky sú pod tlakom a zle sa v nich robia hniezda a chodbičky. Preto myši uprednostňujú polystyrén. V slame to vraj nie je ono.

Plesne

Pleseň nehrozí, pokiaľ je slama suchá. To je zároveň aj hlavnou podmienkou pre jej využitie v stavebníctve. Všetky konštrukcie a detaily musia byť zhotovené s prihliadnutím na to, aby každá kvapka vody mala vždy kade odtiecť alebo sa odpariť. Ochrana proti vode musí byť vyriešená aj v rámci samotnej prevádzky domu. Občas sa stane, že vytečie práčka, občas umy?vačka a občas sa deti trochu viac jašia pri kúpaní. Na takéto drobnosti treba myslieť pri zariaďovaní interiéru a konštrukcie, kde je použitá slama, chrániť. Slamené steny s hlineny?mi omietkami sú difúzne otvorené, takže vodná para, ktorá sa do nich dostane z interiéru, má možnosť slobodne prenikať až do exteriéru. V prípade, že v konštrukcii vzniká rosny? bod, dokážu túto prebytočnú vlhkosť vstrebať do seba hlinené omietky. Samozrejme, pokiaľ bude slama nepretržite vystavená vlhkosti, tak vám nepomôžu žiadne chemické ochranné prostriedky a to čo nám príroda dala, to si aj vezme. Vo všeobecnosti platí, že tam, kde sa dá použiť v konštrukcii drevo, dá sa použiť aj slama.

Všetko má svoje pre aj proti

Slama má nesporne dobré stavebnofyzikálne vlastnosti. Či už hovoríme o tepelnoizolačny?ch, akusticky?ch vlastnostiach alebo jej odolnosti proti seizmicky?m otrasom. Prax ukázala, že okrem toho, že baly ako také sú samonosnou izoláciou, za určity?ch podmienok môžu plniť v konštrukcii aj funkciu nosného prvku, aj keď naše normy to zatiaľ nepripúšťajú. Slama je stopercentne ekologicky? a trvalo obnoviteľny? stavebny? materiál, z ktorého sa dá bez problémov postaviť nízkoenergeticky? dom (dokonca za cenu štandardného) a s dodatočny?m zateplením aj dom pasívny. Prácu so slameny?mi balíkmi zvládne aj laik, a preto je stavba takéhoto domu ideálna pre ľudí, čo plánujú stavať svojpomocne. Navyše, samotny? materiál je lacny? (balík s rozmermi asi 400/500/800 mm stojí okolo 0,65 € ) a při práci s ním nevzniká žiaden odpad, ktory? by sa nedal znova využiť. Slama je ideálnym podkladom pre vnútornú hlinenú omietku a dá sa z nej postaviť tzv. zdravy? dom, ktory? dy?cha, pružne reaguje na prebytočnú vlhkosť alebo príliš suchy? vzduch a nezaťažuje životné prostredie. Všetko má však svoje pre aj proti a ani slama nie je vy?nimkou. Steny zo slamy sú hrubé, čo je dané už rozmermi samotného balíka. To znamená, že zaberajú väčšiu časť úžitkovej plochy ako štandardné konštrukcie a na drahy?ch pozemkoch, kde sa musí počítať s každy?m milimetrom (hlavne v mestách a ich satelitoch), to môže byť problém. Pravdou však je, že pri dnešnej vy?stavbe nízkoenergeticky?ch a pasívnych domov, v dôsledku hrubej vrstvy izolácie (300 – 400 cm), celková hrúbka obvodového muriva bežne presahuje 400 mm. Ďalšou nevy?hodou, ktorú je ale možné odstrániť konštrukčny?m riešením, je jej citlivosť na prítomnosť vlhka a vody. Okrem toho, ak by ste na vy?stavbu slameného domu chceli využiť špecializovanú stavebnú firmu, po prvé by ste ju museli dlhšie hľadať a po druhé by vás takéto by?vanie nevyšlo o nič lacnejšie než porovnateľny? novy? dom, zo štandardny?ch stavebny?ch materiálov. Navyše, nie je isté, či vám niekto na slameny? dom poskytne takú záruku, ako by?va zvykom pri bežnej stavbe.

Konštrukčné riešenia

Existuje niekoľko možny?ch konštrukčny?ch systémov a ich rôznych kombinácií. Stavba zo slamy totiž poskytuje veľky? priestor na realizáciu vlastny?ch konštrukčny?ch nápadov a experimentovanie. Ja by som tu spomenula dva základné systémy a jeden, ktory? je ich kombináciou a jeho autorom je Tom Rjven, holandsky? priekopník, prírodného staviteľstva, ktory? sa angažuje v jeho popularizácii.

Systém, ktory?m sa to všetko začalo, sa nazy?va Nebraska, podľa miesta svojho zrodu. Ide o stenovy? konštrukčny? systém, v ktorom kvalitne zlisované balíky slamy ukladané na seba ako tehly tvoria nosnú konštrukciu objektu. Samozrejme, že na to, aby nevznikali statické poruchy, je nutné poznať aj ďalšie konštrukčné zásady takéhoto typu stavby. Balíky sa musia ukotviť do základov a obvodového venca, ale aj medzi sebou. Stenovy? konštrukčny? systém je ry?chly a najlacnejší spôsob vy?stavby slameny?ch domov. Poskytuje možnosť veľkej variability stavby ale steny treba pred zaťažením strechou stiahnuť a predpäť napríklad auto popruhmi a predpätie zafixovať špeciálnymi balíkovacími páskami. Pri využití balíkov ako nosnej steny sú konštrukčné obmedzenia plochy otvorov, dĺžky steny bez vy?stuže, ale aj celkovej vy?šky objektu. Počas vy?stavby je nutné zabezpečiť, aby steny ostali suché, ky?m nie je objekt plnohodnotne zastrešeny?. To pri väčších projektoch nie je vždy možné. Slovenská norma slamenú stenu ako vertikálnu nosnú konštrukciu nepozná, a preto by bolo asi náročné vypracovať na taky?to dom projekt statiky.

Oveľa prijateľnejší z hľadiska našej legislatívy je skeletovy? systém, kde nosnú funkciu preberá najčastejšie dreveny? skelet a slama je len vy?plňovy?m materiálom s vy?borny?mi tepelnoizolačny?mi vlastnosťami. Vy?hodami takéhoto systému je, že strecha je postavená skôr jako príde na rad slama, a preto nevzniká problém s jej ochranou pred dažďom, dom je tvarovo stály, drevená konštrukcia sa dá pripraviť mimo staveniska a je možné stavať aj rozsiahlejšie objekty. Samozrejme, že použitím dreva a náročnejších tesárskych konštrukcií sa čiastočne vytráca to, čo mnohí považujú za hlavny? bonus použitia slamy na stavbe, a to sú úspory. Svojpomocne sa ale môžu realizovať všetky slamené vy?plňové konštrukcie a slama ako tepelná izolácia je stále lacnejšia ako iné priemyselne vyrábané typy izolantov.

Zaujímavy? je aj hybridny? systém, v ktorom slama staticky spolupôsobí s ľahky?m dreveny?m skeletom, a dohromady aj s hlineny?mi omietkami tak vytvára mimoriadne pevnú a dostatočne nosnú stenu. Tento systém bol už použity? aj na Slovensku počas vy?stavby experimentálneho domčeka vo Vrbovciach na Myjave, kde rastie ekologická osada. Slamu ale môžete použiť len ako tepelnú izoláciu, ktorá nezasahuje do nosného systému a balíky tvoria samostatny?, samonosny? izolačny? plášť. Kontinuálne „murovanou“ balíkovou stenou sa dá obaliť ľubovoľná nosná konštrukcia. Tento spôsob sa dá využiť pri novostavbách, ale aj pri zateplení starších domov.

Domy so slameny?mi obvodovy?mi konštrukciami majú však v porovnaní s masívnymi nosny?mi konštrukciami menšiu schopnosť akumulácie tepla. Zlisovaná slama má ale väčšiu objemovú hmotnosť ako iné izolácie a v kombinácii s hrubou vnútornou hlinenou omietkou, ktorá môže mať na niektory?ch miestach až 8 cm, vytvára vnútorny? priestor so stabilnou teplotou a vlhkosťou a pozitívne vply?va na naše zdravie. Hlina s veľky?m obsahom ílu dokáže vďaka svojej hygroskopickej vlastnosti viazať, ale aj naspäť uvoľňovať vzdušnú vlhkosť a tak regulovať vlhkosť v interiéri. Akumulačné schopnosti slameny?ch domov sa dajú ešte zlepšiť aj použitím vnútorny?ch priečok a podláh z masívnych materiálov (nepálená tehla alebo kameň), ale aj interiérovy?mi prvkami ako napríklad ťažká murovaná pec.

Slama ako tepelnoizolačny? materiál sa môže použiť nielen na izoláciu stien, ale aj v podlahách a strechách. Treba však dbať na to, aby konštrukcia ostala difúzne otvorená a neprichádzala do kontaktu s vodou. V blízkosti slamy je potrebné vylúčiť všetky tepelné mosty a zabrániť tomu, aby v nej kondenzovala voda. Môžete to docieliť správnou voľbou konštrukčny?ch detailov, ktoré zabezpečia, aby všetka voda, ktorá do slamy prenikne, mala možnosť sa vysušiť.

A čo na to úrady

V prípade, že dodáte plnohodnotny? projekt s vypracovanou časťou ty?kajúcou sa statiky a požiarnej ochrany, na stavebnom úrade v podstate nemajú dôvod protestovať. Na Slovensku s taky?mito stavbami nemáme síce veľa skúseností, ale stavitelia slameny?ch domov v Čechách problémy so stavebny?m úradom obvykle nemali, skôr sa stretli s nadšením a záujmom. Ani pre poisťovňu nie je zaujímavé, z čoho sú steny domu. Ak je dom skolaudovany?, platí, že vyhovel našim normám, a to by malo stačiť. Záleží to ale od konkrétneho poisťovacieho agenta a konkrétnej poisťovne.

Problematické nie je ani tak poistenie proti ohňu (omietnutá slamená stena spadá medzi konštrukcie s požiarnou odolnosťou 90 min, čo pre rodinny? dom stačí) jako skôr poistenie proti vode. V záplavovej oblasti treba dbať na vhodné zakladanie, napríklad na pätkách, a cely? dom zdvihnúť mierne nad terén. Najväčším problémom tak zostáva, kto vám ten dom naprojektuje a postaví. Na Slovensku je len veľmi málo projektantov, ktorí s ty?m majú aké-také skúsenosti, a to platí aj o stavebny?ch firmách a jednotlivy?ch remeselníkoch. Preto sa realizujú workshopy, na ktory?ch sa môžete jednotlivé pracovné postupy naučiť, sami si to vyskúšať a zároveň sa stretnúť s ľuďmi, ktorí vám s vy?stavbou pomôžu alebo poradia. Tak ako kedysi získavali mladí remeselníci svoje skúsenosti na vandrovkách dnes, keďže v škole sa o stavbe zo slamy zatiaľ neučí, ľudia, či už odborníci alebo laici, hľadajú skúsenosti a overené postupy na workshopoch. Aj v tejto oblasti sa už pripravuje vzdelávanie. Občianske združenie ArTUR spolu s iny?mi európskymi partnermi v posledny?ch dvoch rokoch zaznamenávalo najvhodnejšie postupy v európskej praxi stavania zo slamy a pripravilo v partnerskom projekte Leonardo da Vinci osnovy odbornej vy?učby tejto technológie. Vy?učba bude pozostávať z desiatich častí a jej súčasťou budú aj všetky európske techniky. Absolventi tohoto vzdelávania získajú certifikát a európske kredity, takže remeselníci (aj architekti a iní záujemcovia) budú môcť postupne získavať vedomosti, zručnosti a kompetencie, uznané v krajinách EU. Vy?sledky projektu sa dajú nájsť na www.ozartur.sk  alebo na európskej webstránke slameny?ch stavbárov www.strawbale-net.eu/leonardo 

Je to super, ale...

Nedá sa poprieť, že slamené domy majú vy?borné tepelnoizolačné vlastnosti. Príklady z histórie dokazujú, že majú aj vysokú životnosť, a samotná slama je lacny?, zdravotne neškodny?, ekologicky?, každoročne sa obnovujúci a jednoducho recyklovateľny? materiál. Napriek tomu na Slovensku sa s ňou zatiaľ iba zoznamujeme a len zopár odvážlivcov sa podujalo na stavbu domu zo slamy. Popularitu slamy ako stavebného materiálu by možno zvy?šilo vypracovanie presny?ch pravidiel posudzovania a navrhovania slameny?ch domov v rámci platny?ch noriem a predpisov v EU. Hoci na príklade Francúzska sa dá vidieť, že aj bez noriem postavili okolo 2 500 slameny?ch budov, a až tento stav podnietil potrebu riešiť normy a predpisy ty?kajúce sa stavieb zo slamy v krajine. Takže ľudia ktorí majú potrebu žiť zdravo a v symbióze s prírodou, si k domom z prírodny?ch materiálov cestu nájdu.

moj dom

REDAKCE: Moj Dom, www.mojdom.sk 
TEXT: Nora Škripcová
FOTO: Ing arch. Z. Kierulfová, Ing. arch. B. Hochel, Slamené domy.cz

 


6. 2. 2018 Živé Ekomuzeum - cesta do udržitelné budoucnosti (časopis Střechy a fasády)

25. 1. 2018 Živé Ekomuzeum - cesta do udržitelné budoucnosti

20. 1. 2018 Ekoosada je jim těsná, proto sbírají peníze na Živé Ekomuzeum

6. 1. 2018 Vzniká Živé Ekomuzeum - Cesta do udržitelné budoucnosti

25. 10. 2017 Jak se staví svobodný dům


Kontaktní formulář

Máte jakýkoli dotaz k publikovanému článku? Potřebujete více informací, nebo jiné fotografie? Neváhejte nás kontaktovat, obratem vám odpovíme. Děkujeme za jakoukoli podporu.

Pro odeslání formuláře vyplňte prosím do následujícícho políčka kód v7ty